Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

Projekty

2024.04 społecznik 20026 kwietnia w Niepublicznym Przedszkolu „Bratek” odbyły się warsztaty edukacyjno -ekologiczne w ramach programu Społecznik 2022-2024.

 

 

projekt 1projekt 2

 

Opublikowała: Katarzyna Obłąk

 


logo4Dzięki środkom finansowym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego od czerwca 2023 r. realizujemy projekt pn. „Dobrze wiedzieć, że…- podnoszenie kompetencji zawodowych w pracy z osobami niepełnosprawnymi”. Założeniem projektu jest przeszkolenie kadry specjalistycznej i kadry wspierającej bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w którym to uczestnicy szkoleń uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę nt. rozwijania samodzielności i zaradności w życiu społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych oraz podnoszenie efektywności własnej pracy.

 

2023.04 społecznik 20028 kwietnia....Och co to był za cudowny dzień!!! W Niepublicznym Przedszkolu "Bratek" w ramach programu Społecznik 2022-2024 odbył się turniej ekologiczno -zdrowotny pt. "EKO-JA, EKO- MY -ZDROWI MY".

 

 

 

Opracowała: Ewa Bukała - Roszak

Opublikowała: Katarzyna Obłąk

96 MOGĘ WIĘCEJ 200

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” realizuje projekt  pn. „Chcesz, możesz, potrafisz – jak skutecznie wspierać rozwijanie samodzielności osób z niepełnosprawnością”

Projekt realizowany jest dzięki środkom pochodzącym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z umową nr ROPS/93/2022 z dnia 25.05.2022 r.

Będzie trwał od 25.05.2022 r. do 15.12.2022 r.

Zadanie publiczne polega na zorganizowaniu i prowadzeniu szkoleń warsztatowych dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, kadry, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy szkoleń uzyskają praktyczne umiejętności tworzenia efektywnego środowiska terapeutycznego w placówce i w domu, sprzyjającego sprawowaniu opieki  i pomocy w procesie rehabilitacji.

 

Opracowała: Jolanta Nogalska

Opublikowała: Katarzyna Obłąk

 

 

  

 

 

 

96 MOGĘ WIĘCEJ 200

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” realizuje projekt pn. „Jestem w formie – rehabilitacja szansą na niezależność”

Projekt realizowany jest dzięki środkom pochodzącym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z umową nr ROPS/90/2022 z dnia 25.05.2022 r. Będzie trwał od 25.05.2022 r. do 15.12.2022 r.

W projekcie bierze udział 25 beneficjentów z województwa zachodniopomorskiego, którzy korzystają z różnych form wsparcia tj.

 1. Arteterapia
 2. Logorytmika
 3. Ludoterapia
 4. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 5. Tenis stołowy

Zaplanowane zespołowe oraz indywidualne formy wsparcia wpłyną pozytywnie na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych.

Uczestnicy nabędą nowe umiejętności, które znacząco przyczynią się do zwiększenia poziomu ich sprawności i samodzielności oraz nauczą różnorodnych form aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 

Opracowała: Jolanta Nogalska

Opublikowała: Katarzyna Obłąk

 

 

  

 

 

 

96 MOGĘ WIĘCEJ 200

„RAMIE W RAMIĘ – razem sięgamy po sukces”

Informujemy, że od 01.04.2022 roku Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” realizuje projekt pn. „RAMIE W RAMIĘ – razem sięgamy po sukces”

Projekt realizowany jest dzięki środkom pochodzącym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zgodnie z zawartą umową nr ZZO/000190/16/D z dn. 20.04.2022r. w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Realizacja projektu pozwala nam rozszerzyć i wzbogacić formy wsparcia świadczone przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy.

W ramach projektu realizowane są formy wsparcia dla grupy 97 beneficjentów z orzeczoną niepełnosprawnością od dnia 01.04.2022 do 31.03.2025. z zakresu:

 1. CHOREOTERAPII
 2. MUZYKOTERAPII
 3. TRENINGU UWAŻNOŚCI Z ELEMENTMI JOGI
 4. FIZJOTERAPII
 5. ERGOTERAPII Z ELEMENTAMI GASTROTERAPII
 6. TERAPII METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE
 7. TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 8. DOGOTERAPII

Projekt zakłada:

- Prowadzenie systematycznej, wielospecjalistycznej rehabilitacji ukierunkowanej na podniesienie     samodzielności i zaradności życiowej beneficjentów,

- rozwijanie komunikacji i wdrażanie do funkcjonowania społecznego,

- podniesienie sprawności fizycznej,

- poszerzenie świadczonych przez ośrodek usług w zakresie rehabilitacji, rewalidacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Opracowała: Justyna Olchowa

Opublikowała: Katarzyna Obłąk

 

 

 

 

 

 

image001

Zgodnie z planowanym harmonogramem projekt „Przedszkole BRATEK moja edukacja i szansa na integrację” RPZP.08.01.00-32-K030/19, został zakończony, a tym samym zrealizowane zostały jego zadania tj:

 

 

 

Opracowała: Kaja Plaskota

Opublikowała: Edyta Malicka

image001W ramach projektu „Przedszkole BRATEK moja edukacja i szansa na integrację” RPZP.08.01.00-32-K030/19, zakończono realizację większości zaplanowanych zadań. Przypominamy, że w ramach powyższego projektu realizowane były:

97 UWAGA  ROPOCZĘCIE NOWEGO PROJEKTU 200 Od maja ruszył projekt „Daj mi szansę – wczesna diagnoza i rehabilitacja zwiększeniem perspektyw rozwoju " w ramach, którego odbędą się następujące działania:
- prowadzenie wczesnej wielospecjalistycznej diagnozy;
- prowadzenie rehabilitacji i terapii w formie zajęć rozwijających umiejętności komunikacyjne i społeczne, rozwijających funkcje poznawcze, rehabilitacji ruchowej oraz integracji sensorycznej;
- upowszechnianie i promowanie potrzeby prowadzenia wczesnej diagnozy i rehabilitacji

 

 

96 MOGĘ WIĘCEJ 200

Informujemy, że od 01.04.2021 roku Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” realizuje projekt pn. „Mogę więcej – rehabilitacja szansą na niezależność”.
Projekt realizowany jest dzięki środkom pochodzącym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z zawartą umową nr ZZO/000137/16/D z dn. 07.03.2019r. w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

 image001

W ramach zadania 2 - Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia:

- kontynuowane są  grupowe zajęcia terapii pedagogicznej dla 6 dzieci realizowane przez 2 ekspertów oraz indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej dla 4 dzieci odbywające się w miejscu ich zamieszkania realizowane przez 1 eksperta.

- kontynuowane są programy rozwojowe w miejscu zamieszkania dzieci z udziałem rodziców w ramach których specjalista prowadzi treningi samodzielności, komunikowania się oraz korektę zachowań problemowych.

- zrealizowano 6 zajęcia integracyjne, w tym 5 w formie on-line.

image001

Zgodnie z ustalonym harmonogramem Niepubliczne Przedszkole „Bratek” kontynuuje realizację poniższych zadań w ramach projektu Przedszkole BRATEK moja edukacja i szansa na integrację” RPZP.08.01.00-32-K030/19

image001

Zgodnie z ustalonym harmonogramem Niepubliczne Przedszkole „Bratek” kontynuuje realizację poniższych zadań w ramach projektu Przedszkole BRATEK moja edukacja i szansa na integrację” RPZP.08.01.00-32-K030/19:

83 WCZESNA KOMPLEKSOWA ... ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 200 Z dniem 30.11.2020 r. zakończyło się zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

image001

Zgodnie z założeniami zadania 3 tj. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w dniach 03-04 listopada 2020 r. odbyły się konsultacje PECS prowadzone przez Dyrektora Klinicznego Pyramid Educational Consultants of Poland Panią Magdalenę Kaźmierczak.

79 WCZESNA KOMPLEKSOWA SKOORDYNOWANA DIAGNOZA 200Zgodnie z umową nr ROPS/44/2020 z dnia 29.05.2020 r. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Województwa Zachodniopomorskiego pod tytułem. „Wczesna, kompleksowa, skoordynowana diagnoza- szansą na pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie”.

 

 

 

 

image001

Za nami pierwszy miesiąc realizacji projektu „Przedszkole BRATEK moja edukacja i szansa na integrację” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

 

image001

Informujemy, że rozpoczęliśmy działania związane z realizacją projektu „Przedszkole BRATEK moja edukacja i szansa na integrację”.

image001

Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację do projektu

„Przedszkole BRATEK moja edukacja i szansa na integrację”.

 

 

Opracowała: Kaja Plaskota

Opublikowała: Edyta Malicka

34 DODAJ MI SKRZYDEŁ 200Od czerwca 2019 r. przeprowadzana jest w Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” rehabilitacja w formie indywidualnych i grupowych zajęć dla 15 beneficjentów.

 

 

33 PFRON MOGĘ WIĘCEJ C.D 200Po wakacyjnej przerwie ruszamy ponownie z realizacją projektu pn. „Mogę więcej – rehabilitacja szansą na niezależność”.

 

 

 

26 DODAJ MI SKRZYDEŁ C.D. 200Zgodnie z umową nr ROPS/36/2019 z dnia 26.04.2019 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Województwa Zachodniopomorskiego pod tytułem.

 

 

 

„Dodaj mi skrzydeł – wczesna diagnoza i rehabilitacja warunkiem lepszego rozwoju”.
Zadanie pozwala na przeprowadzenie od czerwca 2019 r. do listopada 2019 r. przez 15 beneficjentów wielospecjalistycznej rehabilitacji w formie indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu:
- terapii rozwijającej umiejętności komunikacyjne i społeczne,
- terapii metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- fizjoterapii.

 

Opracowała: Kaja Plaskota

Opublikowała: Edyta Malicka

24 DIAGNOZY NA TERENIE PRZEDSZKOLA 200Na przełomie maja i czerwca dwóch specjalistów tj. neurologopeda i pedagog specjalny przeprowadziło diagnozy umiejętności językowych i społecznych w oparciu o narzędzie VB-MAPP w dwóch przedszkolach na terenie wiejskim.

 

 

 

23 W KIERUNKU DOROSŁEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 200W dniach od 01 lipca 2019 r. do 31 października 2019 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” realizuje zadanie publiczne pt. 

„W kierunku dorosłej niepełnosprawności – wsparcie kadry i opiekunów osób niepełnosprawnych”.

 

 

 

mogę więcej 200

Informujemy, że od 01.04.2019 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” realizuje projekt pn. „Mogę więcej – rehabilitacja szansą na niezależność”

 

 

 

 

pomorze zachodnie logo 200ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

 

 

 

Informujemy, że zakończył się projekt „Witajcie w naszej bajce… marzę, potrafię, jestem!” współfinansowany ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

 

(2) Kurs na samodzielność 200Informujemy, że od 25.04.2018 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” realizuje projekt     pn.  „Kroki ku samodzielności – rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym”.

 

 

 

kurs na samodzielność 200„Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.

 

 

 

zakończenie projektu 200Zapraszamy do zapoznania się z informacją podsumowującą projekt (plik pdf) oraz do krótkiej fotorelacji.

 

 

12.2017 bliżej ku samodzielności zakończenie zadania 200W listopadzie w Ośrodku zakończyło się zadanie publiczne pt. „Bliżej do samodzielności -  wsparcie rodzin, opiekunów oraz kadry specjalistycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością w realizację procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej”.

 

 

 

25.11.17 szkolenie projekt 200Zbliżamy się do końca realizacji projektu ”Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ BRATEK” w Barlinku  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

27,30.10.2017 szkolenie Bliżej do samodzielności 200- Czym jest samodzielność ?
- Czy trzeba jej uczyć ?
- Jeśli tak, to jak to robić ?
- Dlaczego dzieci są niegrzeczne ?
- Jak rodzice mogą efektywnie radzić sobie z zachowaniami trudnymi swoich dzieci ?

 

 

22.10.17 szkolenieMakatonII 200Dnia 22 października 2017 r. odbyło się szkolenie MAKATON II stopień z Panią mgr Jolantą Szwiec-Kolanko realizowane z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

09.2017 szkolenie NPB p.Kielin 200Po wakacyjnej przerwie kontynuowany jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier”.
 
 
 
 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Z dniem 30 listopada w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek” zakończył się projekt współfinansowany ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Od diagnozy do działania – intensywne nauczanie i terapie wspomagające kluczem do samodzielności”, w ramach którego odbywały się m.in. zajęcia Terapii integracji sensorycznej oraz Intensywnej terapii behawioralnej.  Pierwsza z nich miała na celu rozwój prawidłowego odbioru bodźców zewnętrznych poprzez wzrok, słuch, dotyk, smak i węch.

W ramach projektu współfinasowanego ze środków PFRON, przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn.”Od diagnozy do działania – intensywne nauczanie i terapie wspomagające kluczem do samodzielności”, w naszym Ośrodku odbywają się, prócz dogoterapii, zajęcia Treningu Kompetencji Społecznych. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym biorą udział w terapii, która ma na celu zwiększenie ich samodzielności w życiu codziennym. Podopieczni rozwijają umiejętności rozumienia siebie i innych osób w różnych sytuacjach społecznych, a także obserwują prawidłowe wzorce zachowań przebywając w grupie rówieśniczej. Zajęcia prowadzone są przez oligofrenopedagogów, posiadających doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Z początkiem czerwca w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek” ruszył projekt współfinansowany ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Od diagnozy do działania – intensywne nauczanie i terapie wspomagające kluczem do samodzielności”, w ramach którego odbywają się m.in. indywidualne i grupowe zajęcia dogoterapii. Dzieci w atmosferze zabawy zdobywają nowe, ciekawe doświadczenia, uczą się jak być opiekuńczym oraz jak bezpiecznie zachowywać się w obecności zwierzaka. Pod okiem wykwalifikowanej terapeutki – Pani Agaty Lewandowskiej i jej współpracowników – Rubi i Amber, dzieci wzbogacają swoją rehabilitację poprzez terapię z użyciem psów.

W dniach 9 i 10 listopada 2015r. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa podejmująca temat samotności, którą zorganizowało barlineckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” wraz z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym ze Szczecina. Obecni byli przedstawiciele władz – m.in. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Marcin Kowalski z Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgodnie z umową nr ZZO/000073/16/D z dnia 22.12.2014r. w ramach ogłoszonego XV konkursu z dnia 15.09.2014r. zadań zleconych z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON, pod nazwą „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym”, realizowane są zajęcia:

W dniach  09.10.2015, 20.11.2015, oraz 11.12.2015 odbyły się szkolenia warsztatowe oraz konsultacje indywidualne organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego – dla  rodziców opiekunów prawnych i członków rodzin, dzieci do 10 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością.

W Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek” po raz drugi w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Bliżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” odbyło się SZKOLENIE WARSZTATOWE i KONSULTACJE dla rodziców, opiekunów prawnych oraz członków rodzin niepełnosprawnych.

W siedzibie „Bratka” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Bliżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” odbyło się SZKOLENIE WARSZTATOWE i KONSULTACJE dla rodziców, opiekunów prawnych oraz członków rodzin niepełnosprawnych. Przedstawiamy kilka zdjęć. To pierwsze z cyklu szkoleń – kolejne już w listopadzie.

 

W dniach 18 – 21 sierpnia 2015 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie odbyły się szkolenia i konsultacje organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” – współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn.” Bliżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

 

W dniach 03.07 oraz 06.07.2015 w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbyło się szkolenie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn.” Bliżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

W dniach od 15 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” realizuje współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego projekt :