Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

24 DIAGNOZY NA TERENIE PRZEDSZKOLA 200Na przełomie maja i czerwca dwóch specjalistów tj. neurologopeda i pedagog specjalny przeprowadziło diagnozy umiejętności językowych i społecznych w oparciu o narzędzie VB-MAPP w dwóch przedszkolach na terenie wiejskim.

 

 

 


Badanie miało charakter przesiewowy dzięki, któremu możliwe było wstępne zdiagnozowanie trudności rozwojowych, szkolnych, a przez to wczesne zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym.
W zadaniu brały udział:
- oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Mostkowie,
- „Małe Przedszkole” w Rychnowie.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z umową nr ROPS/36/2019 z dnia 26.04.2019 r.

 

Opracowała: Kaja Plaskota

Opublikowała: Edyta Malicka