Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku
1 2 3 4 5 6 7 8

„Najbardziej straconym dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał”
Nicolas de Chamfort

image001 image005 image004

 

 

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole „Bratek” rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2008 r. i jest niepublicznym przedszkolem specjalnym w rozumieniu przepisów Ustawy o systemie oświaty. Organem prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” w Barlinku. Obecnie prowadzimy działania w dwóch lokalizacjach tj. Barlinek, ul. Szosowa 2B oraz Laskowo 16 gm. Przelewice.

Zadaniem przedszkola jest realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w tym edukacja, terapia i opieka dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością od 2,5 roku życia do podjęcia nauki w szkole.


Pobyt dziecka w przedszkolu i rehabilitacja są bezpłatne
i realizowane w godzinach 8.00-16.00
przez cały rok (z wyjątkiem 4 tygodniowej przerwy wakacyjnej)


Oferta skierowana jest do rodziców dzieci z:
•    niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego i znacznego stopnia,
•    niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją motoryczną,
•    autyzmem,
•    niepełnosprawnością sprzężoną

image002 image003 image013


Pracujemy w małych 4-8 osobowych grupach,
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowana jest do indywidualnych potrzeb dzieci poprzez:

a)  diagnozę rozwojową

b) Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne

c) Indywidualne i grupowe zajęcia rewalidacyjne

d) Indywidualne i grupowe zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

W przedszkolu troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi sprawują liczni specjaliści z zakresu:
•    oligofrenopedagogiki

•    surdopedagogiki

•    tyflodydaktyki

•    psychologii

•    logopedii i neurologopedii

•    Integracji Sensorycznej

•    Stosowanej Analizy Zachowania

•    komunikacji alternatywnej (AAC)

•    zajęć muzycznych, rytmiki i tańca

•    fizjoterapii


Celem nadrzędnym edukacji, wychowania i opieki jest:

 image006

image007

image008
Kształtowanie umięjętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej
i integracja
Rozwijanie zdolności komunikacyjnych Psychologiczne i pedagogiczne wsparcie rodziny dziecka
 image011

image012

Usprawnianie funkcji poznawczych Usamodzielnianie
Nauka bezpiecznych zachowań Zabawa Usprawnianie funkcji poznawczych Usamodzielnianie