Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku
  1.     Dane osobowe dziecka przyjętego do NDOREW
  2.     Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci
  3.     Karta zdrowia dziecka
  4.     Kwestionariusz osobowy dla ucznia NDOREW
  5.     Podanie do NDOREW – obowiązek szkolny
  6.     Podanie do NDOREW – roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
  7.     Zgoda na realizację obowiązku szkolnego w formie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
  8.     Upoważnienie do odbioru dziecka
  9.     Zgoda rodzica na publikację zdjęć dziecka