Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

Informujemy, że na bieżąco macie Państwo możliwość kontaktu z nauczycielami Niepublicznego Przedszkola ”BRATEK” w celu uzyskiwania informacji na temat przebiegu pracy wychowawczej i terapeutycznej z Państwa dzieckiem. Możliwości spotkań obejmują:

 

Ogólnie dostępne

Po ustaleniu indywidualnie

- zebrania z rodzicami;

- posiedzenia zespołów WOPF oraz IPET;

- ustalone godziny zajęć rewalidacyjnych oraz pomocy p-p;

- zajęcia otwarte

 

- obserwacja bezpośrednia zajęć;

- konsultacja indywidualna;

- wizyta domowa (sytuacja zachowań problemowych, instruktaż metody pracy)

Zapraszamy do korzystania z powyższych form, jednocześnie informujemy, że o części tych spotkań są Państwo na bieżąco informowani z naszej strony (zebrania, dni otwarte, posiedzenia zespołów IPET) natomiast konsultacje indywidulane, obserwacja zajęć musi być poprzedzona uzgodnieniami z nauczycielem.