Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczna, pomoc udzielana dziecku niepełnosprawnemu lub nietypowo rozwijającemu się oraz pomoc jego rodzinie w opiece i wychowaniu.

ZAJĘCIA PROWADZĄ WYSOKO WYKWALIFIKOWANI SPECJALIŚCI:

 •     PSYCHOLOG KLINICZNY
 •     LOGOPEDA / NEUROLOGOPEDA
 •     PEDAGODZY SPECJALNI (oligofrenopedagog, tyflodydaktyk, surdopedagog)
 •     PEDAGOG O SPECJALNOŚCI WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
 •     TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 •     FIZJOTERAPEUTA
 •     SPECJALISTA EEG BIOFEEDBACK
 •     INNI, ZGODNE Z POTRZEBAMI

Warunkiem zakwalifikowania dziecka na terapię jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Bezpłatną profesjonalną pomocą mogą zostać objęte dzieci, których rozwój przebiega nieprawidłowo, dysharmonijnie oraz dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością lub nią zagrożone.

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej lub 2-3 osobowych zespołach w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Dysponujemy bogato wyposażonymi salami do zajęć indywidualnych i grupowych. W razie potrzeby terapia może być prowadzona na terenie domu. Mogą w niej uczestniczyć dzieci od urodzenia lub od momentu wykrycia nieprawidłowości w rozwoju do czasu podjęcia nauki w szkole.

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi wskazują, że wcześnie podjęta terapia:

 •     ogranicza i spowalnia pogłębianie się niepełnosprawności,
 •     pobudza rozwój psychiczny, fizyczny i umysłowy,
 •     pozwala w pełni wykorzystać potencjał dziecka,
 •     pozwala stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju dziecka,
 •     wspomaga rodziców w trudnej pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.