Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE I FINANSOWE

ROK 2023

BILANS

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

ROK 2022

BILANS

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE DO BILANSU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

ROK 2021

BILANS

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE DO BILANSU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

ROK 2020

BILANS
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

ROK 2019

BILANS
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPRAWOZDANIE OPP
SPRAWOZDANIE Z BADANIA

ROK 2018

BILANS
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPRAWOZDANIE OPP
SZB SPD BRATEK

ROK 2017

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ROK 2016

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2016

ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2015
RACHUNEK WYNIKÓW 2015
BILANS 2015
INFORMACJA DODATKOWA 2015

ROK 2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2014
RACHUNEK WYNIKÓW 2014
BILANS 2014
INFORMACJA DODATKOWA 2014

ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2013
RACHUNEK WYNIKÓW 2013
BILANS 2013

ROK 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012