Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

23  W KIERUNKU DOROSŁEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 200W dniach od 01 lipca 2019 r. do 31 października 2019 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” realizuje zadanie publiczne pt. 

„W kierunku dorosłej niepełnosprawności – wsparcie kadry i opiekunów osób niepełnosprawnych”.

 

 

 

 

W ramach zadania realizowane będą szkolenia warsztatowe dla trzech grup odbiorców:
- pierwszą grupę stanowią – specjaliści pracujący z małym dzieckiem do 7 roku życia i jego rodziną,
- druga grupę stanowią – specjaliści, opiekunowie i wolontariusze pracujący z dziećmi i młodzieżą od 3 do 25 roku życia z głębszą niepełnosprawnością,
- grupa trzecia to kadra specjalistyczna, opiekunowie i wolontariusze zaangażowani w opiekę, edukację i rehabilitację dorosłych niepełnosprawnych.

Szkolenia będą obejmowały zagadnienia z zakresu:
- efektywnego przygotowania środowiska terapeutycznego w placówce oraz w domu,
- możliwości dostosowania środowiska do potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnością,
- rozwijania kompetencji opiekunów,
- w obszarze wspierania autonomii życiowej i osobistej dorosłych osób z niepełnosprawnością,
- komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami mowy,
- rozwijanie umiejętności samoobsługowych, społecznych i prezawodowych u dorosłych osób z niepełnosprawnością,
- rozwoju seksualnego osób z niepełnosprawnością.

Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowane ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod tytułem „W kierunku dorosłej niepełnosprawności – wsparcie kadry i opiekunów osób niepełnosprawnych”, zgodnie z umową nr ROPS/73/2019 z dnia 01.07.2019 r.

 

 

Opracowała: Kaja Plaskota

Opublikowała: Edyta Malicka