Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

26 DODAJ MI SKRZYDEŁ C.D. 200Zgodnie z umową nr ROPS/36/2019 z dnia 26.04.2019 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Województwa Zachodniopomorskiego pod tytułem.

 

 

 

„Dodaj mi skrzydeł – wczesna diagnoza i rehabilitacja warunkiem lepszego rozwoju”.
Zadanie pozwala na przeprowadzenie od czerwca 2019 r. do listopada 2019 r. przez 15 beneficjentów wielospecjalistycznej rehabilitacji w formie indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu:
- terapii rozwijającej umiejętności komunikacyjne i społeczne,
- terapii metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- fizjoterapii.

 

Opracowała: Kaja Plaskota

Opublikowała: Edyta Malicka