Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

33 PFRON MOGĘ WIĘCEJ C.D 200Po wakacyjnej przerwie ruszamy ponownie z realizacją projektu pn. „Mogę więcej – rehabilitacja szansą na niezależność”.

 

 

 

Projekt realizowany jest dzięki środkom pochodzącym
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zgodnie z zawartą umową nr ZZO/000137/16/D z dn. 07.03.2019r. - Aneks nr 1 z dnia 09.05.2019r.
Aneks nr 2 z dn. 06.09.2019r. o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Realizacja projektu pozwala nam rozszerzyć i wzbogacić formy wsparcia świadczone przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy.
W ramach projektu realizowane są formy wsparcia dla grupy 72 beneficjentów z orzeczoną niepełnosprawnością od dnia 01.04.2019 do 31.03.2022r. z zakresu:
1. CHOREOTERAPII
2. MUZYKOTERAPII
3. ARTTERAPII
4. TERAPII WPROWADZAJĄCEJ ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE SYSTEMY KOMUNIKACJI
5. TERAPII EEG BIOFEEDBACK
6. FIZJOTERAPII
7. DOGOTERAPII
8. TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
9. TERAPII PRZEZ NORDIC WALKING
10. GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
11. TERAPII METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE

Projekt zakłada:
- Prowadzenie systematycznej, wielospecjalistycznej rehabilitacji ukierunkowanej na podniesienie samodzielności i zaradności życiowej beneficjentów,
- rozwijanie komunikacji i wdrażanie do funkcjonowania społecznego,
- podniesienie sprawności fizycznej,
- poszerzenie świadczonych przez ośrodek usług w zakresie rehabilitacji, rewalidacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

 

 

Opracowała: Justyna Olchowa

Opublikowała: Edyta Malicka