Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

mogę więcej 200

Informujemy, że od 01.04.2019 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” realizuje projekt pn. „Mogę więcej – rehabilitacja szansą na niezależność”

 

 

 

 

 

To już kolejny projekt realizowany dzięki środkom pochodzącym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową nr ZZO/000137/16/D  z dn. 07.03.2019r. - Aneks nr 1 z dnia 09.05.2019r./o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Realizacja projektu pozwala nam rozszerzyć i wzbogacić formy wsparcia świadczone przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. W ramach projektu realizowane są zróżnicowane formy wsparcia dla grupy 72 beneficjentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Realizacja zadań rozpoczęła się   01.04.2019 r. i trwać będzie  do  31.03.2020r. z zakresu:

1. CHOREOTERAPII

2. MUZYKOTERAPII

3. ARTTERAPII

4. TERAPII WPROWADZAJĄCEJ ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE SYSTEMY KOMUNIKACJI

5. TERAPII EEG BIOFEEDBACK

6. FIZJOTERAPII

7. DOGOTERAPII

8. TRENIGU UMIJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

9. TERAPII PRZEZ NORDIC WALKING

10. GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

11. TERAPII METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE


Projekt zakłada:

- Prowadzenie systematycznej, wielospecjalistycznej rehabilitacji  ukierunkowanej na podniesienie samodzielności i zaradności życiowej beneficjentów,

- rozwijanie komunikacji i wdrażanie do funkcjonowania społecznego,

- podniesienie sprawności fizycznej,

- poszerzenie świadczonych przez ośrodek usług w zakresie rehabilitacji, rewalidacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

 

Opracowała: Justyna Olchowa

Opublikowała: Edyta Malicka