Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

42 ODBIÓR BUDOWY 200Czynimy starania, aby utworzyć formy pobytu i aktywności dla osób dorosłych, co pozwoliłoby na funkcjonowanie całego – spójnego systemu rehabilitacji, edukacji i opieki nad osobami z niepełnosprawnością – od urodzenia do późnej starości.

 

 

 

 

Kolejne wyzwanie dla nas to młodzież z niepełnosprawnością - kończąca 25 rok życia. Rozpoczęliśmy budowę obiektu przeznaczonego do rehabilitacji społecznej i zawodowej dla tej grupy osób. Wieloletnia rehabilitacja musi być kontynuowana i podtrzymywana, by nie zaprzepaścić dotychczasowych nakładów sił, środków i nadziei.
W grudniu ubiegłego roku dokonaliśmy odbioru I etapu budowy budynku Szkoły Przysposabiającej do Pracy z pracowniami przysposobienia i aktywności zawodowej oraz rozpoczęliśmy tym samym gromadzenie środków realizację kolejnego etapu budowy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie, szczególnie Nadleśnictwu Barlinek, które zorganizowało zbiórkę środków na cele społeczne oraz Ks. Bronisławowi Lose, który wskazał powyższy cel.
Liczymy na to, że dzięki odpisowi 1% uda nam się w szybkim czasie zakończyć budowę obiektu.

 

Opracowała: Edyta Malicka

Opublikowała: Edyta Malicka