Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

38 SZKOLENIA WARSZTATOWE 200Za nami szkolenia warsztatowe dla:
- specjalistów pracujących z małym dzieckiem do 7 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością;
- specjalistów, opiekunów, wolontariuszy pracujących z osobami z głębszą niepełnosprawnością od 3 do 25 roku życia;
- specjalistów, opiekunów i wolontariuszy pracujących z dorosłymi niepełnosprawnymi w ramach Klubu Samopomocy „Bratek” oraz Klubu rehabilitacja 25+.

 

 

 Przeprowadzono szkolenia o następującej tematyce:
1. Krok po kroku. Od niepełnosprawnego dziecka do niepełnosprawnego dorosłego. Jak dostosować środowisko do potrzeb dorosłej osoby z niepełnosprawnością.
2. Terapeuta-Asystent-Opiekun dorosłej osoby z niepełnosprawnością i jego rola w rozwijaniu autonomii życiowej i osobistej dorosłego niepełnosprawnego. Zasady etyczne pracy z dorosłą osoba niepełnosprawną.
3. Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami mowy. Przygotowanie do wdrażania i korzystania z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.
4. Kierunek samodzielna praca! Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, społecznych i prezawodowych u dorosłych osób z niepełnosprawnością.
5. Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi, problemowymi u dorosłych niepełnosprawnych.
6. Narzędziownia terapeuty małego dziecka z niepełnosprawnością.
7. Narzędziownia terapeuty osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

 

Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „W kierunku dorosłej niepełnosprawności – wsparcie kadry i opiekunów osób niepełnosprawnych" zgodnie z umową nr ROPS/73/2019 z dnia 01.07.2019r.

 

Opracowała: Kaja Plaskota

Opublikowała: Edyta Malicka