Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku
1 2 3 4 5 6 7 8

autyzmn 200Miesiąc kwiecień jest miesiącem autyzmu.  Kolor niebieski przyjął się jako ,,kolor autyzmu”.

 

 

 

 

Z uwagi na panujące okoliczności obchody te mają  szczególny charakter. Ze względu na specyficzną sytuację oraz niemożność spotykania się w obecnym czasie nie możemy świętować tak, jak było to wcześniej zaplanowane i jak byśmy chcieli. Wszystkie prace oraz aktywności wykonywane są w domach rodzinnych pod czujnym okiem rodziców czy też opiekunów, za co serdecznie Wam dziękujemy. Daje to nam pewność i satysfakcję, że razem możemy więcej i że damy radę przezwyciężyć ten trudny dla wszystkich czas… Jesteśmy z Was dumni i z niecierpliwością czekamy na to, by z Wami się zobaczyć i móc wspólnie spędzać czas. Możemy tylko wczuć się w Waszą sytuację kiedy macie problemy w rozumieniu świata oraz ludzi. My chcemy zawsze być blisko Was i służyć Wam pomocą… a w tej chwili tylko jest to możliwe na odległość. Nasze myśli i serca są zawsze otwarte dla Was…

Pokrótce parę słów o AUTYZMIE…

Autyzm wpływa na całe życie. Dlatego tak ważna jest akceptacja i zrozumienie. Bo razem możemy stworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem!

 

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu. Wiele dzieci   z autyzmem ma opóźniony rozwój mowy lub nie mówi wcale. Często nie patrzą w oczy, nie reagują na swoje imię. Duże trudności może sprawić zrozumienie intencji i zachowań ludzi w najbliższym otoczeniu. Autyzm u dzieci może przejawiać się również problemem  w wyrażaniu własnych emocji i rozumieniu wewnętrznych przeżyć. Na pierwszy rzut oka może się mylnie wydawać, że osoby ze spektrum autyzmu nie lubią kontaktu z ludźmi  w rzeczywistości zazwyczaj chcą nawiązywać przyjacielskie relacje, jednak sprawia im to trudność ze względu na posiadanie niewystarczających umiejętności w tym zakresie. Autyzm nie jest chorobą, a zaburzeniem rozwoju. Towarzyszy osobie przez całe życie. W związku  z tym nie ma możliwości wyleczenia go. Natomiast dzięki oddziaływaniom terapeutycznym można poprawić funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu.

Spektrum autyzmu

W przypadku autyzmu mówi się o spektrum zaburzeń, ponieważ nie istnieje jeden wzorzec poziomu funkcjonowania charakteryzujące osoby z autyzmem. Mogą one  być wręcz diametralnie różne, pomimo takiej samej diagnozy.

Oznacza to, że autyzm może przyjmować zupełnie inną postać, od łagodnych objawów, po bardzo nasilone, utrudniające funkcjonowanie w każdej sferze życia.

 Objawy autyzmu

 Pierwsze sygnały autyzmu u dziecka można zauważyć przed 3 rokiem życia. To wtedy rodzice dostrzegają, że ich dziecko rozwija się inaczej. Zdarza się jednak, że pierwsze niepokojące objawy pojawiają się już w okresie niemowlęcym.

Na jakie niepokojące sygnały zwrócić uwagę

Charakterystycznymi objawami mogącymi predysponować do zaburzeń ze spektrum autyzmu jest brak kontaktu wzrokowego i niezainteresowanie obecnością innych ludzi. Jest to często deklarowane przez rodziców jako jedno z pierwszych niepokojących zachowań zaobserwowanych u dziecka.

Dzieci z autyzmem często nie podążają wzrokiem za pokazywanymi przedmiotami, nie reagują na inicjowaną zabawę i wykorzystują zabawki w nietypowy sposób (np.: układanie zabawek w ciągi, przyglądanie się elementom przedmiotu, stukanie przedmiotami lub machanie nimi). Autyzm u dziecka może objawiać się również brakiem interakcji. Dziecko nie robi pa pa, nie przesyła buziaczków.

 Znaczne trudności sprawia mu naśladowanie osób w jego otoczeniu. Częstym symptomem mogącym sugerować autyzm jest sytuacja, gdy dziecko zaczyna mówić znacznie później niż rówieśnicy. Zdarza się również, że dzieci, które zaczynały mówić pierwsze słowa, przestają się komunikować.

Pierwsze sygnały autyzmu

Twoje dziecko:

  • Nie mówi lub ma kłopoty z mówieniem
  • Nie wchodzi w relacje i interakcje z innymi ludźmi
  • Przejawia stereotypowe zachowania i zabawy (Np. : trzepie rączkami, używa nietypowych przedmiotów do zabawy, układa zabawki w długie rzędy).
  • Nie  nawiązuje kontaktu wzrokowego
  • Nie naśladuje
  • Nie wykonuje prostych poleceń (usiądź, daj)
  • Ma trudność z koncentracją uwagi

Jeżeli zaobserwujecie którykolwiek ze wskazanych sygnałów, powinniśmy skonsultować to z odpowiednim specjalistą. Wystąpienie sygnałów nie musi świadczyć o autyzmie, dlatego warto  wszystkie nasze wątpliwości niezwłocznie skonsultować.

                                                                                       

Materiały do powyższego artykułu zaczerpnięto z następujących stron internetowych:

1.Fundacja JiM- ,,Czym jest autyzm?”.

  1. Forum dyskusyjne: „Autyzm=tragedia?”.
  2. Forum pediatrii- ,,Autyzm dziecięcy- od objawów do rozpoznania”.
  3. Autyzm- mity i fakty.

https://www.youtube.com/watch?v=EScs_SVJ9sU

Opracowała: Alina Bartosik

Opublikowała: Anna Górczewska