Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku
1 2 3 4 5 6 7 8

 09.2017 szkolenie 200Po wakacyjnej przerwie kontynuowany jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier”.

 

 

 

W jego ramach realizowane są 3 zadania tj. 

- prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych (gimnastyka korekcyjna, trening kompetencji społecznych, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, sensoplastyka, logorytmika);
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkola „Bratek”;
- dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.


Ponadto w ramach w/w projektu odbyło się szkolenie i superwizja kadry Niepublicznego Przedszkola „Bratek” z Panem mgr Jackiem Kielinem „Jak konstruować indywidualny program Edukacyjno - Terapeutyczny". 

Zapraszamy do fotorelacji.

 

                                                                                                                       opracował: Jerzy Drobotko

                                                                                                                       zamieścił: Anna Górczewska

1 2 3 4 5 6 7 8