• fundacja nasza szkoła
  • Storzarzyszenie Pomocy Dzieciom
  • Niepubliczne Przedszkole Bratek
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Przekaż 1%
  • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku
pobierz2017Informujemy, że jest dostępny program do złożenia rocznego zeznania podatkowego, w którym istnieje możliwość przekazania 1% podatku należnego za 2017 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to znany od wielu lat program PITy Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS. Można o pobrać na stronie www.pity.pl lub klikając w poniższy link.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jest to znany od wielu lat program PITy Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS.
STRONA INTERNETOWA z programem: www.pity.pl. Można go też pobrać klikając w poniższy link.
W programie istnieje możliwość wskazania naszego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek”. Środki zdobyte z 1% przeznaczone zostaną na budowę Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Przy stale rosnących potrzebach, Wasz 1% stanowi dla nas istotną pomoc i bardzo duże wsparcie.
PITy 2017 to program do rocznych rozliczeń podatku, który posłuży nam od początku stycznia do końca kwietnia 2018 r. do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych jak i podatku ryczałtowego za rok 2017. Jest on owocem 20 lat zdobywania doświadczeń w tworzeniu programu do rozliczenia rocznego podatku od osób fizycznych – dochodowego i zryczałtowanego. Program do rozliczenia się z fiskusem w 2018 r. zawiera następujące druki: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z kompletem załączników oraz PIT-CFC (dochód ze spółki zagranicznej) rozliczany do końca września.
Program jest nieodpłatny dla użytkowników indywidualnych, sporządzających własne zeznania lub bezinteresownie pomagających w rozliczeniach innym podatnikom.
Jeżeli zdecydujecie się Państwo przekazać nam swój 1%, wpiszcie nasz nr KRS 0000174673.
 

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4