• Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • fundacja nasza szkoła
 • 1%
 • Storzarzyszenie Pomocy Dzieciom
 • Niepubliczne Przedszkole Bratek
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Przekaż 1%
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

9 AUTYZM od A do Z 200Dnia 2 kwietnia obchodzony jest  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

 

 

 

 

 

  

 

Z tej okazji wychowawczynie, Justyna Balicka i Martyna Wojtaszak, wraz z wychowankami grup C i D Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego zorganizowały konkurs na plakat pt. „Autyzm od A do Z”. Z tej okazji wychowawczynie, Justyna Balicka i Martyna Wojtaszak, wraz z wychowankami grup C i D Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego zorganizowały konkurs na plakat pt. „Autyzm od A do Z”.Choć konkurs dedykowany był dla uczniów  klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, to swoje prace zgłosiły również młodsze dzieci.Najmłodsi uczestnicy konkursu to uczniowie klasy „0” Radosnej Szkoły w Dziedzicach.Do konkursu zgłoszono 34 prace. Jego poziom był niezwykle wysoki, a nadesłane prace ukazywały zagadnienie AUTYZMU w różnorodnych odsłonach. Nie łatwo było członkom komisji dokonać wyboru najciekawszych prac. Obrady były trudne i burzliwe.Komisja konkursowa w składzie Zofia Gągało, Izabela Michno, Wojciech Światłowski, Elżbieta Trautman, Danuta Tomiałojć i Janusz Grzelak oceniła prace wykonane przez uczniów szkół podstawowych Gminy Barlinek.

Zwycięskie prace wybrano w następujących kategoriach:

Klasy I-III:

1 miejsce  - Piotr Czechowski – Radosna Szkoła, kl. „0”

2 miejsce  - Marcel Borkowski – Radosna Szkoła, kl. I

3 miejsce  - Adam Jarosz – Radosna Szkoła, kl. „0”. 

Klasy IV-VI

1 miejsce ex aequo – Matylda Skop – SP-4, kl. Vb i Julia Wieczorek – SP-1, kl. Vb

2 miejsce ex aequo – Natalia Metryka – SP-4, kl. VI c i Oliver Plaskota – SP-4, kl. VIa

3 miejsce ex aequo  - Agata Fidos – SP-4, kl.Vb i Zofia Żarska – Radosna Szkoła, kl. V.

Komisja przyznała również dwa wyróżnienia. Otrzymali je:Mikołaj Czerwiński – SP-1, kl. IVeNina Sławińska – SP-4, kl. VIc.Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom przez wychowanków Ośrodka dnia 05.04.2019 r.

 

Opracowała: Joanna Maciejewska

Opublikowała: Monika Drozda

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4