• 1%
  • fundacja nasza szkoła
  • Storzarzyszenie Pomocy Dzieciom
  • Niepubliczne Przedszkole Bratek
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Przekaż 1%
  • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

 

 

image2010STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „ BRATEK”LOGO

ZAPRASZA NA: BIAŁĄ SOBOTĘ

30 MARCA 2019 (SOBOTA) 9:00-15:00

 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE Z:

neurologopedą,

logopedą,

psychologiem,

pedagogiem specjalnym,

fizjoterapeutą,

terapeutą Integracji Sensorycznej,

surdopedagogiem,

tyflopedagogiem,

edukatorem seksualnym,

terapeutą stosowanej analizy zachowania.


Każdy dzień ma wpływ na rozwój Twojego dziecka.

Jeśli Twoje dziecko:

- mówi mało lub niewyraźnie,

- rozwija się wolniej niż rówieśnicy,

- jest nadmiernie ruchliwe lub nadmiernie spokojne,

- nie potrafi się skupić na zabawie lub nauce,

- masz wątpliwości dotyczące jego rozwoju,

- potrzebujesz rady w dziedzinie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zapisy pod numerem telefonu: 95/7462-447

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4