• fundacja nasza szkoła
  • Storzarzyszenie Pomocy Dzieciom
  • Niepubliczne Przedszkole Bratek
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Przekaż 1%
  • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

30.08.2018 egzamin na mianowanego 200Dnia 30 sierpnia 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku odbyły się dwa egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

 

O awans zawodowy ubiegały się Panie: Agnieszka Milewska i Lilianna Nowak - nauczycielki Niepublicznego Przedszkola „Bratek”. W pracach Komisji Egzaminacyjnej brali udział: Prezes Stowarzyszenia – Zofia Gągało, Dyrektor Przedszkola – Jerzy Drobotko oraz eksperci MEN: Lidia Pyżyńska i Jolanta Talaska.
Obie Panie zdały egzamin i z dniem 1 września 2018 r. uzyskały stopień nauczyciela mianowanego. Serdecznie gratulujemy.

opracowała: Monika Drozda
zamieściła: Monika Drozda

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4