• fundacja nasza szkoła
  • Storzarzyszenie Pomocy Dzieciom
  • Niepubliczne Przedszkole Bratek
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Przekaż 1%
  • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

 
image1052

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek otrzymało mikrodotację na realizację zadania pn."Przyjdź, poznaj mnie lepiej i pozwól mi żyć" - piknik rodzinny.

Celem pikniku jest:
- integracja dzieci, rodziców i pracowników Ośrodka;
- poznanie środowiska w jakim dzieci spędzają większość dnia;
- rozwijanie zainteresowań i umiejętności w różnych formach aktywności;
- ukształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego z dzieckiem w domu rodzinnym;
- podniesienie jakości życia beneficjentów -ukształtowanie prozdrowotnych postaw;
- nawiązywanie interakcji społecznych -poznanie zasad pierwszej pomocy;
- profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa ppoż. -propagowanie aktywnej formy odpoczynku jaką jest nordic walking.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
Zapraszamy wszystkich rodziców do udziału w pikniku :)

08.06.2018 piknik 200

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4