• 1%
  • fundacja nasza szkoła
  • Storzarzyszenie Pomocy Dzieciom
  • Niepubliczne Przedszkole Bratek
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Przekaż 1%
  • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

27 KRÓLEWNA ŚNIEŻKA 200Wychowankowie Klubów działających w ramach Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” sprawili niespodziankę swoim kolegom z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego.

 

 

 

Zorganizowali spektakl pt. „Królewna Śnieżka”. Swoje role odegrali z wielkim zaangażowaniem, wzbudzając emocje wśród zgromadzonej widowni.

 

Opracowała: Edyta Malicka

Opublikowała: Edyta Malicka

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4