• Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • fundacja nasza szkoła
 • 1%
 • Storzarzyszenie Pomocy Dzieciom
 • Niepubliczne Przedszkole Bratek
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Przekaż 1%
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

17 PFRON25PLUS 200W październiku 2018r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" powołało do życia Ośrodek Wsparcia, funkcjonujący oficjalnie pod nazwą "Rehabilitacja 25 Plus".

 

 

 

 

 

Beneficjentami Ośrodka Wsparcia są absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Barlinku. Klub Samopomocy pracuje zgodnie z pilotażowym programem PFRON i jest całkowicie przez niego finansowany. Program obejmuje wsparcie siedmioro uczestników, z którymi pracują terapeuci zajęciowi. Zajęcia w Klubie odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 i realizowane są następujące działania:

a) trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i nawyków higieny osobistej,

b) terapia zajęciowa,

c) rehabilitacja zawodowa i społeczna,

d) logopedia,

e) fizjoterapia,

f) zajęcia usprawniające i sportowe,

g) arteterapia.

 

Opracowała: Monika Reutt

Opublikowała: Edyta Malicka

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4