• Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • fundacja nasza szkoła
 • 1%
 • Storzarzyszenie Pomocy Dzieciom
 • Niepubliczne Przedszkole Bratek
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Przekaż 1%
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

KLUB 200Klub Samopomocy „Bratek” powstał w grudniu 2018r. i jest Ośrodkiem Wsparcia pobytu dziennego przeznaczonego dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

 

 

 

 

Siedziba Klubu znajduje się w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek” przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Barlinku, natomiast zajęcia odbywają się przy ul. Św. Bonifacego 36 w Barlinku. Wyposażenie zostało zakupione w ramach zadania zleconego pod nazwą „Klub Samopomocy”, finansowanego z Urzędu Wojewódzkiego, środki przekazano za pośrednictwem Gminy Barlinek. Klub działa co najmniej 4 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku. Do celów i zadań Klubu należą:

- trening i kształtowanie umiejętności samoobsługi w różnych aspektach życiowych,

- zajęcia usprawniająco-sportowe i artystyczne,

- zapewnienie udziału w różnych formach terapii zajęciowej - indywidualnej i grupowej, podnoszącej sprawność i aktywność uczestników oraz inne formy aktywizacji.

 

Opracowała: Jadwiga Paszkiewicz

Opublikowała: Edyta Malicka

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4