• Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • fundacja nasza szkoła
 • 1%
 • Storzarzyszenie Pomocy Dzieciom
 • Niepubliczne Przedszkole Bratek
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Przekaż 1%
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

51 KOMUNIKAT II 200

 

 

 

 

 

Rodzice, nauczyciele, uczniowie 

Zmieniły się przepisy dotyczące kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich - nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów pełnej mobilizacji ale także zintensyfikowania naszej współpracy- przy jednoczesnym ograniczeniu bezpośrednich kontaktów.
Rodziców proszę więc o wyrozumiałość i cierpliwość- dobrze rozumiemy, że znaleźliście się Państwo w trudnej sytuacji, niezaplanowanej. Trudnej dla zrozumienia pod pewnymi względami dla naszych uczniów -brak uczestniczenia w zajęciach, a także ograniczone możliwości swobodnego poruszania się – na pewno dla wszystkich są wielkim utrudnieniem i mogą powodować narastający stres.
Nauka na odległość na ten moment jest dla nas koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.
Od 25 marca do 10 kwietnia zgodnie z nowymi przepisami nauka będzie realizowana na odległość z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli i specjalistów. Realizując naukę na odległość, dołożymy wszelkich starań aby dostosować sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz do Państwa możliwości wsparcia dzieci w procesie edukacyjno-terapeutycznym.
Nauczyciele, specjaliści na bieżąco informują Państwa o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez uczniów w domu. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
Ustalając tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych uczniów, uwzględniają m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Mamy nadzieję, że przekazywane przez nauczycieli, specjalistów materiały oraz wskazówki oprócz realizowania podstawy programowej, a także innych form rewalidacji i rehabilitacji, staną się dla Państwa -Rodziców-Opiekunów, okazją do chwili odpoczynku-gdy uczniowie będą realizowali swoje aktywności, a dla uczniów - zagospodarują ich czas wolny.
Formy kontaktu czy konsultacji nauczycieli , specjalistów z rodzicami i uczniami stosowane dotychczas pozostają bez zmian i są to: kontakt telefoniczny, przy pomocy portali społecznościowych oraz komunikatorów.
Nauczyciele zgodnie z obowiązującym planem, o którym będą Państwa informować - będą pracować z uczniami zdalnie. W przypadku pracy zdalnej z naszymi uczniami-liczymy na Państwa wsparcie w postaci Państwa obecności (jeżeli zachodzi taka potrzeba) przy realizacji wyznaczonych uczniom zadań.
W placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie nauczanie zdalne oraz przekazywanie uczniom materiałów i wskazówek do pracy odbywać się będzie w sposób ustalony indywidualnie z poszczególnymi rodzicami. Mogą to być zróżnicowane kanały multimedialne lub poczta tradycyjna. Proszę o zachowanie ( składanie w teczkach) wszystkich wykonanych prac- stanowić będą one wraz z informacją zwrotną otrzymaną od rodziców – podstawę opracowania ocen końcoworocznych.

Nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły, Ośrodka oraz Przedszkola są dostępni dla Państwa codziennie w godzinach pracy 9.00-15.00 pod telefonami, które udostępnili rodzicom.
W razie trudności, potrzeby konsultacji- zachęcam do kontaktu.
• Niepubliczne Przedszkole „Bratek” - sekretariat: 95 7222 205
• Ośrodek – Rewalidacyjno – Wychowawczy - sekretariat: 95 7462 447
• Szkoła Specjalna Przysposabiajaca do Pracy- sekretariat: 512 052 036

Życzymy spokoju i zdrowia


Karolina Staszak-Sulikowska – dyrektor SPdP
Izabela Michno – dyrektor ORW
Jerzy Drobotko – dyrektor NP.”Bratek”.

 

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4