• Storzarzyszenie Pomocy Dzieciom
  • Niepubliczne Przedszkole Bratek
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Przekaż 1%
  • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku
pobierz2017Informujemy, że jest dostępny program do złożenia rocznego zeznania podatkowego, w którym istnieje możliwość przekazania 1% podatku należnego za 2017 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to znany od wielu lat program PITy Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS.
 
 
 
Jest to znany od wielu lat program PITy Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS.
STRONA INTERNETOWA z programem: www.pity.pl
W programie istnieje możliwość Wskazania naszego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek”. Środki zdobyte z 1% przeznaczone zostaną na budowę Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Przy stale rosnących potrzebach, Wasz 1% stanowi dla nas istotną pomoc i bardzo duże wsparcie.
PITy 2017 to program do rocznych rozliczeń podatku, który posłuży nam od początku stycznia do końca kwietnia 2018 r. do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych jak i podatku ryczałtowego za rok 2017. Jest on owocem 20 lat zdobywania doświadczeń w tworzeniu programu do rozliczenia rocznego podatku od osób fizycznych – dochodowego i zryczałtowanego. Program do rozliczenia się z fiskusem w 2018 r. zawiera następujące druki: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z kompletem załączników oraz PIT-CFC (dochód ze spółki zagranicznej) rozliczany do końca września.
Program jest nieodpłatny dla użytkowników indywidualnych, sporządzających własne zeznania lub bezinteresownie pomagających w rozliczeniach innym podatnikom.
Jeżeli zdecydujecie się Państwo przekazać nam swój 1%, wpiszcie nasz nr KRS 0000174673.
procent
 

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4