• Storzarzyszenie Pomocy Dzieciom
  • Niepubliczne Przedszkole Bratek
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Przekaż 1%
  • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku


logo 150

W dniu 31 października 2018 r., o godz. 11:15, w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "Bratek" w Barlinku odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie:
"Budowa budynku Szkoły Przysposabiającej do Pracy – etap I"
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniższy załącznik zawiera informację z sesji otwarcia ofert.
 

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4