• 1%
  • fundacja nasza szkoła
  • Storzarzyszenie Pomocy Dzieciom
  • Niepubliczne Przedszkole Bratek
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Przekaż 1%
  • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

40 ZAPYTANIE OFERTOWE 200

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek”, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r. oraz za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

Opracowała: Justyna Olchowa

Opublikowała: Edyta Malicka

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4